Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 626/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

II SA/Gl 965/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 595/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1004/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia i wpłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną