Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 65/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej M.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 285/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

skarg M.B., A.B., M.K., R.K., Z.P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 534/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 565/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1071/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1020/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 435/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 537/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 73/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi M. M. i M. S. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami kraju
1   Następne >   3