Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ka 878/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-05

W postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej rodzinie prawa strony ma każdy członek tej rodziny.

II SA/Ka 1553/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 2092/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania kopii akt administracyjnych

II SA/Wr 2678/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Wr 1789/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Kr 878/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-03-05

skarg Bogumiła S. i Stefana S. na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

OPK 1/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przy udziale prokuratora Marii Kalocińskiej, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Ireny G., pełnomocnika Katarzyny G. od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie przyznania renty socjalnej po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2003 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w E., zgłosz...

III RN 131/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku stałego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA w Warszawie (...)

OPK 4/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-10-13

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Marii Kalocińskiej, prokuratora prokuratury Apelacyjnej, delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Grażyny W. od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie odmowy pomocy społecznej w formie okresowego zasiłku gwarantowanego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w J.