Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 50/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 60/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SAB/Lu 3/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OSK 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SO/Lu 48/06 o odmowie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SA/Łd 479/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 1334/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SO/Lu 58/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi M. W. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Gl 1234/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Gl 916/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 889/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   +5   8