Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1019/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie kontynuacji wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, składki zdrowotnej i wyrównania zasiłku rodzinnego

I OSK 1505/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna

I OZ 680/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie kontynuacji wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w formie z...

I OZ 327/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego

I OZ 721/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie Nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego