Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 999/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Go 826/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-22

WSA w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic Sędziowie Sędzia WSA Adam Jutrzenka - Trzebiatowski Asesor WSA Jarosław Piątek (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu B.R. na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1133/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I OW 201/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka

I OZ 1414/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku stałego

I OZ 6/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi

II SO/Ol 1/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o skierowanie do rodzinnego domu pomocy społecznej

I OZ 50/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Go 532/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy umorzenia wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gl 1682/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100