Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Kr 2/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N.

II SAB/Kr 37/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. -

II SA/Kr 1452/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

II SA/Kr 3595/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Kr 5/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-02-25

Skarga E.D. na bezczynność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku celowego na zakup leków

II SAB/Kr 18/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.

II SAB/Kr 35/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. -

II SAB/Kr 36/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. -

II SA/Kr 1442/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 1472/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrównania renty socjalnej
1   Następne >   +2   4