Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 1341/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Kr 1600/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Kr 1910/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność za nieuzasadnione

II SA/Kr 1957/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Kr 1958/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

II SA/Kr 1222/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego

II SA/Kr 651/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 931/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do placówki socjalizacyjnej

II SA/Kr 1275/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 2182/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   5