Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 342/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-25

Wniosek w przedmiocie żądania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II SA/Kr 890/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na zakup środków czystości

II SA/Kr 1408/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 238/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-07

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Kr 925/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-07

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku Nr: [...] w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Kr 957/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

II SA/Kr 48/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Kr 435/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Kr 1127/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   2