Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 1523/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy społecznej

II SA/Kr 467/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-24

Wniosek J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od Wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 467/07)

II SA/Kr 263/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo

II SA/Kr 1235/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...], znak: [...] o przyznaniu pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego
1   Następne >   3