Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 104/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Kr 990/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu przyznanego zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Kr 236/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Kr 925/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 473/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Skarga S. H. na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Kr 371/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

III SA/Kr 447/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-28

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia na zakup energii elektrycznej
1   Następne >   2