Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 633/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Polityki Społecznej

II SA/Kr 805/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 501/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 615/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 681/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

III SA/Kr 411/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Kr 364/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II SA/Kr 1523/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-11

Wniosek w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy społecznej