Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 1303/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Kr 1523/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy społecznej

II SA/Kr 182/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. z dnia [....] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 676/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 205/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-11

Skarga J. M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2