Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 675/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 679/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 871/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 910/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Kr 627/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 673/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

III SA/Kr 872/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 911/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 979/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   3