Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 371/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

III SA/Kr 849/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 376/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 426/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego