Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 861/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.Ł. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. Nr: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 998/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1226/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1226/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 57/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-05

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   21