Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 250/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 444/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-25

skarg M. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłków celowych Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 445/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-25

Skarga M. P. na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 750/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-11

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 723/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

Skarga W. S. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Kr 22/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-15

Wniosek J. J. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 273/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 271/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 1063/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 219/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych specjalnych
1   Następne >   +2   +5   +10   25