Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 863/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków

III SA/Kr 744/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-27

Skarga B. F. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

III SA/Kr 745/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-27

Skarga I. F. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

III SA/Kr 1806/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-24

Skarga W. K. na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1414/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

III SA/Kr 1273/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 269/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1148/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   34