Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1386/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1387/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1442/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 258/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 119/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 470/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [ ] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 51/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi M. S. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   81