Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1466/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1469/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1946/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 1887/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Kr 2065/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   84