Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1151/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu związanych z udziałem w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionej kopii bądź uwierzytelnionego odpisu pisma

III SA/Kr 351/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1151/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionej kopii bądź uwierzytelnionego odpisu pisma

III SAB/Kr 102/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-12

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 663/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 798/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłków celowych

III SA/Kr 601/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg M. S. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego i Nr: [...] w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 1296/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1070/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku z udziałem w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ze skargi K. Z. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie gorącego posiłku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego z dnia 12 ...

III SA/Kr 1150/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie posiłku
1   Następne >   +2   +5   +10   33