Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 792/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Skarga Z. Ś. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

III SA/Kr 1496/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1497/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 2/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 312/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

III SA/Kr 1575/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy związane ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   30