Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 115/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 206/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 208/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 209/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 210/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 212/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 211/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 1123/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia wychowawczego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do jego zwrotu

III SA/Kr 129/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

III SA/Kr 130/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności
1   Następne >   +2   +5   9