Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 448/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 28/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 51/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 37/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

II SA/Op 454/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Op 431/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie stypendium

II SA/Op 498/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie posiłków

II SA/Op 177/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 299/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 386/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4