Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 513/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 350/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie zasad organizacji i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 202/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym o zwrot renty socjalnej

II SA/Op 56/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Op 420/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 219/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Op 178/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia w formie posiłków

II SA/Op 603/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 220/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 92/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   3