Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SA/Op 743/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 737/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 738/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 744/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SAB/Op 33/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka