Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 560/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi J. Z. w przedmiocie składek emerytalno

II SA/Op 594/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 27/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 282/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego

II SA/Op 131/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Skarga K. M. reprezentowanego przez I. M. na decyzję SKO w O. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 62/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 101/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-06

Skarga E. H. na postanowienie SKO w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego