Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 581/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Skarga B. P. reprezentowanej przez rodziców T. P. i J. P. na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego skargi kasacyjnej B. P. reprezentowanej przez rodziców T. P. i J. P. od wyroku WSA w Opolu sygn. akt II SA/Op 581/07

II SA/Op 27/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 56/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 513/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 584/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze