Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 153/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 20/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 214/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie opłat za usługi opiekuńcze

II SA/Op 344/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-30

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 409/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 122/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 634/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-19

Sprawa ze skargi G. H. na Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 65/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-28

Skarga T. R. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 180/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 287/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek okresowy na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   8