Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 409/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 634/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-19

Sprawa ze skargi G. H. na Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 6/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Kietrza w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Op 8/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w przedmiocie niewykonania postanowienia SKO w Opolu

II SA/Op 235/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 292/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Skarga B. P. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 211/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Skarga T. P. i J. P. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 484/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych

II SAB/Op 6/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

II SA/Op 243/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zapłaty dodatku do zasiłku rodzinnego i odsetek z tytułu niewypłaconego dodatku
1   Następne >   2