Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 21/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 121/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 180/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 286/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Op 123/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 219/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 629/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i odmowa przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Op 5/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym o zwrot renty socjalnej.

II SA/Op 321/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 406/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   3