Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 338/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 310/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 378/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 377/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 489/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 411/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-18

Skarga S. H. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 412/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego , sygn. akt II SA/Op 412/10

II SA/Op 403/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 490/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 410/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   14