Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 259/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Op 480/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 273/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 149/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 162/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 184/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 258/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 177/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 291/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 163/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3