Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 338/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 403/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 410/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 340/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 405/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 406/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 417/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-20

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 407/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 400/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu z dnia[...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 337/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   3