Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 317/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 375/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 445/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 501/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 60/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 225/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 394/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 374/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu pobranego zasiłku rodzinnego

II SA/Op 502/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 511/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   10