Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 490/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-12

Skarga M. Z. i E. Z. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 120/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 764/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku okresowego

II SA/Op 574/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy dostępu do akt ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 308/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 503/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-09

Sprawa ze skargi K. Z. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Op 106/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie działalności organów pomocy społecznej odrzucić skargę.

II SA/Op 276/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego