Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 317/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 501/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 445/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 351/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie pomocy społecznej w formie bezpłatnych posiłków

II SA/Op 770/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 237/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 490/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-12

Skarga M. Z. i E. Z. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 437/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie przekazania podania w sprawie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi na skutek sprzeciwu skarżącego na postanowienie referendarza sądowego WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 437/11 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Op 249/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-14

Skarga A. W. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 120/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   5