Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 375/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 445/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 60/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 225/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 394/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 374/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu pobranego zasiłku rodzinnego

II SA/Op 502/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 511/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 780/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie strat zaistniałych wskutek powodzi w 2010 r.

II SA/Op 766/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   5