Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 764/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku okresowego