Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 391/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

II SAB/Op 59/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 448/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu wieloletniego 'Pomoc Państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 372/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SAB/Op 60/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 215/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 164/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 576/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 172/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 174/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   5