Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 385/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-06

Sprawa ze skargi J. S. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi K.Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

II SA/Op 561/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 269/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 135/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Op 25/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych

II SA/Op 309/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 563/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 43/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-23

Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   3