Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 149/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i celowego specjalnego

II SA/Op 66/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 162/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna

II SAB/Op 84/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 163/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna

II SA/Op 209/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia sporu o właściwość w sprawie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Op 242/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i celowego specjalnego

II SA/Op 138/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Op 70/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 515/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Sprawa ze skargi M. L. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
1   Następne >   2