Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 643/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 583/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Op 52/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 574/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 594/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne

II SA/Op 55/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zobowiązania do zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 43/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 67/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   9