Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 69/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 357/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-09

Skarga A. K. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 390/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 390/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-22

Skarga M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 420/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym

II SA/Op 565/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

II SO/Op 6/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego

II SO/Op 4/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku okresowego

II SA/Op 389/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 425/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   20