Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 83/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Op 211/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Op 640/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne

II SA/Op 59/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-20

Sprawa ze skargi K. Z. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

II SA/Op 529/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 168/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 416/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 531/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

Sprawa ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SAB/Op 66/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-07

Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne
1   Następne >   2