Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Op 510/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania pomocy w formie bezpłatnego posiłku

II SA/Op 335/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-22

Skarga J. M. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosku pełnomocnika z urzędu radcy prawnego M. P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 335/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-22

Skarga J. M. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 529/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 505/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 444/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Op 531/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 530/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego