Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 604/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

II SA/Op 191/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Prudnika w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Op 144/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie dofinansowania likwidacji barier ze środków PFRON

II SAB/Op 143/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie likwidacji barier architektonicznych

II SAB/Op 131/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-03

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Op 37/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-29

Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 489/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych