Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 16/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku

II SA/Op 110/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 124/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego w wysokości dodatku dyferencyjnego

II SA/Op 111/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 227/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 332/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 224/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego