Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 392/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Op 396/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 33/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Op 167/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 32/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 425/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy częściowego zwolnienia z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 289/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 123/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

II SAB/Op 21/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-16

Sprawa ze skargi M. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   3