Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 454/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 167/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 453/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Op 109/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 122/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umożliwienia wglądu do akt sprawy o przyznanie świadczenia wychowawczego

II SA/Op 166/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 167/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Op 29/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-31

Sprawa ze skargi M. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 108/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 100/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   5